ZAJĘCIA ZAWIESZONE

Terapia tańcem dla dorosłych, łączy trzy ściśle powiązane ze sobą czynniki: energię, ruch i muzykę. To one są droga do osiągnięcia celu utraconego przez człowieka w codziennym życiu – zdrowego ciała, zdrowego umysłu, zdrowego ducha.

Zajęcia – piątek – godz. 17.00

Prowadzący: Eulalia Dajewska

© 2018 Klub Akces. Wszelkie prawa zastrzeżone.